2020-07-01 11:40:27

Za UNICEF i Škole za Afriku prikupljeno 887,35 kn

Hvala svima koji su se uključili u humanitarnu akciju UNICEF-a ''Škole za Afriku''. Ove godine prikupljali smo sredstva za Madagaskar!

Projekt ćemo nastaviti i u idućoj šk.god. 

Posebna pohvala 3.a razredu koji je prikupio 347, 85 kn! 


Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na