2020-04-02 12:44:52

Obavijest o pregledima za upis u 1. razred OŠ te sistematskim pregledima u Zavodu za javno zdravstvo

Zbog aktualne epidemiološke situacije vezane za COVID-19 , do kraja svibnja se odgađaju pregledi za upis u 1. razred osnovne škole kao i sistematski pregledi učenika u Zavodu za javno zdravstvo, kod naše školske liječnice,  dr. Narcise Slugan.


Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na