2017-03-20 10:54:08

21. 03. DAN DAROVITIH UČENIKA

Dana 21. 03.obilježavamo Dan darovitih učenika  i razmišljamo o učenicima koji se ističu svojim sposobnostima i inteligencijom te se odlikuju svojim literarno-recitatorskim, matematičkim, likovnim, dramskim, sportskim ili bilo kojim drugim postignućima. No, tko su daroviti učenici i kako ih prepoznati?

Irena Šestak, dipl.psih.

Postoje različite definicije darovitosti, no David George u knjizi „Obrazovanje darovitih: kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike“ daje slijedeću definiciju:

„Daroviti učenici su oni učenici koji pokazuju potencijal za izuzetnu uspješnost u mnogim različitim područjima djelovanja. Talentirani učenici su oni učenici koji pokazuju potencijal za izuzetnu uspješnost u jednom području djelovanja.“

Kako prepoznati darovite učenike?

Daroviti učenici imaju određene karakteristike.

 Kognitivne osobine:

veoma dobro zapaža stvari
iznimno znatiželjan
intenzivno zainteresiran za svijet oko sebe
izvrsno pamćenje
dugo zadržavanje pažnje
izvrsna moć rasuđivanja
brzo i lako uočava odnose u idejama, objektima ili činjenicama
brzo i fleksibilno razmišljanje
kompleksno i originalno razmišljanje
izvrsne vještine rješavanja problema
brzo uči, s manje prakse i ponavljanja
neobična i / ili živa mašta

Socijalne i emocionalne osobine

zainteresirani za filozofska i društvena pitanja
vrlo osjetljiv, emocionalno, pa čak i fizički
zabrinut za pravednost i nepravdu
perfekcionist
energičan
dobro razvijeni smisao za humor
obično introvertirano motiviran
dobro se ponaša i komunicira s roditeljima, nastavnicima i drugim odraslim osobama

Vokabularne osobine:

uočljivo opsežan vokabular
rano je počeo čitati
čita brzo i opsežno
pita: "što ako" pitanja


Dodatne osobine:

uživa u učenju novih stvari
uživa intelektualnim aktivnostima
pokazuje intelektualnu zaigranost
preferira knjige i časopise za stariju djecu
skeptičan, kritičan, evaluira situacije i događaje
asinkroni razvoj

Najvažniju ulogu za razvoj darovitosti kod pojedinca imaju obitelj, škola i sam pojedinac. Efikasna obiteljska okolina mora osigurati zadovoljenje četiri osnovne potrebe darovitog djeteta: potrebu za ljubavlju i sigurnošću, potrebu za novim iskustvima, potrebu za postizanjem uspjeha i potrebu za osjećajem odgovornosti i nezavisnosti

Također, nezaobilaznu ulogu u prepoznavanju darovite djece imaju nastavnici.

Elementi nastavnog ozračja koji nepovoljno utječu na darovitost:

  -       nezanimljivost nastave,

  -       pretjerano naglašavanje ocjena i vanjskih kriterija uspjeha,

  -       sitničavost propisa i nepovjerenje nastavnika u sposobnosti učenika,

  -       nagrađivanje napamet, tj. vjernog reproduciranja materijala i netolerancija             za odstupanja od uobičajenog i prihvaćenog mišljenja ili načina mišljenja.

  Elementi nastavnog ozračja koji povoljno utječu na darovitost:  

-       omogućiti učenicima slobodu i ohrabrivati ih u samostalnom mišljenju i                postupcima,

  -     omogućiti zadovoljavanje radoznalosti i njeno daljnje razvijanje,

  -     omogućiti svladavanje osnovnih znanja i vještina,

  -     omogućiti i osigurati ponavljanje radi potpunog usvajanja osnovnih znanja i           vještina,

  -     poticati i nagrađivati divergentno mišljenje, maštu i perceptivno                           predočavanje.  

-      omogućiti pristup instrumentima i poduci u njihovoj upotrebi (računalo,                teleskop, snimateljski pribor, ...)

-      razvijati ljubav i trajni interes za određene aktivnosti i područja: razgovorima,        pokazivanjem iskrene zainteresiranosti za područje interesa djeteta i                  njegovo napredovanje u tom području, sudjelovanje u dječjem napretku i              pružanjem podrške, savjeta i pomoći u problemskim situacijama;

-      uspostaviti suradnju s roditeljima darovitog djeteta i uključiti ih na širenju i            podržavanju »potporne mreže« koju je nastavnik započeo;

-      omogućiti djetetu kontakte sa stručnjacima iz područja interesa -                        pronalaženje (u zajednici) kvalitetnog mentora koji će voditi darovito dijete u        više nivoe darovitosti (

Naposljetku, važnu ulogu za razvoj darovitosti ima sam pojedinac – dijete, jer o njegovoj motivaciji ovisi hoće li razviti svoju darovitost ili neće.

 

 Preporučena literatura:

George, David. Obrazovanje darovitih: kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike, Zagreb, 2004.
Cvetković Lay, J. i Sekulić Majurec. Darovito je, a što ću s njim?, Zagreb, 1998.
Cvetković Lay, J. Darovito je, a što ću sa sobom?, Zagreb, 2002.
Vrgoč, H. Poticanje darovite djece i učenika, Zagreb, 2002.
YahnkeWalker, S. Darovita djeca, Zagreb, 2007.


Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na